VERİLEN HİZMETLER

İmzalı Teslimat :

Adres listesi kapsamında gönderi üzerinde yazılı adresteki alıcıya imza karşılığı yapılan teslimat şeklidir. Dağıtımlar talep edilen iş günü içerisinde tamamlanır. Ev adresi teslimatlarında aksi belirtilmedikçe gönderi; alıcıya veya hanede yaşayan herhangi bir kişiye imza karşılığı teslim edilir. İş adresi teslimatlarında gönderi, alıcıya, sekretere, danışmaya veya firmada çalışan herhangi bir kişiye imza karşılığı teslim edilir. Dağıtımlar tamamlandıktan sonra raporlama işlemine geçilir. Raporlama süresi gönderi adedi ve sistem yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir. Rapor tamamlandıktan sonra müşteriye teslimatlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren bir liste gönderilir. Teslimatları yapılamayan gönderilerin iade sebepleri ile ilgili müşteriye ayrıca liste verilir. Müşteri talebi ve yeni adres temin edip bilgi işlem bölümüne bildirmesi halinde gönderi tekrar dağıtıma çıkarılabilir.

Takipli Teslimat :

Adres listesi kapsamında imza karşılığı veya kanıt alınarak yapılan dağıtım şeklidir. Teslimatlar işyerine yapılacaksa, alıcıya, firma çalışanına, konumu ve uygunluğuna göre posta kutusuna, muhaberata, sekreterliğe, güvenliğe veya apartman görevlisine yapılır. Ev adresi ise belirtilen alıcının adresinde posta kutusu veya görevliye bırakılır. Gönderi adresinden, elektrik, su sayaç numarası kapı zili üzerinde bulunan isim, komşu ismi v.b. gibi kanıt alınır. Teslimatları yapılamayan gönderilerin iade sebepleri ile ilgili müşteriye ayrıca liste verilir. Dağıtım sonucunda tanzim edilen rapor belirtilen süre içerisinde göndericiye teslim edilir.

İmzasız, Kanıtlı Teslimat :

Adres listesi kapsamında, bölgesel olarak posta kutularına, danışma, güvenlik, sekreterlik gibi görevli kişilere teslimat yapılan dağıtım şeklidir. Teslimatı yapılan gönderiler için alıcı kişiden imza alınmaz. Teslimat kanıtı olarak  gönderi adresinden elektrik, su sayaç numarası kapı zili üzerinde bulunan isim, komşu ismi veya bina yakınından kanıt alınır. Dağıtım sonrasında müşteriye teslimatlar ile ilgili rapor verilir.

Bölgesel Teslimat :

Gönderici tarafından belirlenen semt ve ya bölgeler dahilinde posta kutularına veya danışma noktalarına yapılan teslimat şeklidir. Bölgesel teslimatlarda teslimat herhangi bir alıcı veya firma baz alınarak yapılmaz. Semt veya bölgedeki gönderiyi kabul eden her firma veya apartmandaki posta kutularına bırakılır. Bölgesel teslimat sonrasında verilen rapor, hangi semt veya bölgede kaç adet dağıtım yapıldığı bilgisidir. Ayrıca bir rapor verilmez.

Randevulu, Kişiye Özel Teslimat :

Müşterinin belirlediği alıcılarda teslimat için müsait oldukları tarih için randevu alınıp aynı gün gönderim yapılın yapılan teslimat şeklidir. (Doğumgünü, yıldönümü veya diğer özel günler)